Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

ZÁSADY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Informace o tom, jaké údaje zpracováváme, na co je používáme a jak s nimi nakládáme.


Správce osobních údajů je Studio Ventus, s.r.o., IČO 26224399, Kraví hora 1000/8, Veveří, 602 00 Brno
Osobní údaje zpracováváme při objednávce a v rámci rozesílání newsletterů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


Při objednávce pracujeme s těmito údaji:

e-mailová adresa
jméno a příjmení
datum narození
telefonní číslo
adresa
způsob platby

Tyto osobní údaje musíme zpracovat za účelem odeslání objednávky a komunikace s Vámi, a to dle čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení .


Při odesílání newsletterů pracujeme s těmito údaji:

e-mailová adresa

Z odebírání newsletteru je možné se kdykoliv odebrat. Adresa bude uchována po dobu 5 let od data k přihlášení odebírání newsletterů, pokud nedáte souhlas s dalším zpracováním.


Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít i:

správce/administrátor webu
e-mailingový nástroj

Vaše práva:

požadovat naše vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů
žádat od nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme, případně nechat si zaslat jejich kopii
žádat od nás přístup k osobním údajům na základě jejich změny a aktualizace
požadovat vymazání osobních údajů = ukončení spolupráce
při pochybnostech o dodržování povinností souvisejících s GDPR se na nás obrátit, případně se obrátit na Ústav pro ochranu osobních údajů, nebo na soud